Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

08:10
5446 b317 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaberewere berewere
08:05
1768 77a7 390

elven-eyed:

Şuradaki (3) Tumblr: We Heart It

Reposted fromwestwood westwood viabeamadamebitch beamadamebitch
08:01
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viagoby goby

February 25 2015

11:00
6878 0bfd 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viagoby goby
10:59
mini ataki paniki pod tytułem: z niczym nie zdążę, z niczym nie dam rady, co ja robię na tych studiach i w ogóle to już przegrałam życie i tak.
Reposted frombazyliszek bazyliszek viakillyourhero killyourhero

February 14 2015

08:23
3449 ca45 390
08:23
6075 b41c 390
Reposted frombane88 bane88 viakillyourhero killyourhero
08:20
08:19
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?

February 07 2015

22:12
22:12
8996 c4ee 390
Reposted fromLuna94 Luna94 viamoai moai

January 30 2015

11:13
3232 e7ca 390
Reposted fromstylte stylte viaSurvivedGirl SurvivedGirl
11:12
we heart it pedroguizilini | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viachowchow chowchow
10:52
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— M. Kundera
10:52

January 28 2015

06:27
4413 78f1 390
Reposted fromfelicka felicka viagoby goby
06:26
7204 d306 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
06:26
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife viagoby goby
06:17
Reposted fromdontaskmewhy dontaskmewhy viamoai moai
06:17
5098 f942 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl